“ เทคนิคและวิธีการไต่สวน สอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ถูกแต่งตั้งให้รับผิดชอบกรณีการกระทำผิดทางละเมิดในหน่วยงาน และกรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 29 เมษายน - 13 มิถุนายน 64

  • -