“การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๖๒” รุ่นที่ 1-5

 

ข้อมูลหลักสูตรอบรม
  • 30 สิงหาคม - 18 ธันวาคม 63

  • ขออภัยค่ะ !! รุ่นที่2-5 เต็มแล้วค่ะ !!!!